Automatizace výrobních linek pomocí kolaborativních robotů

Využití robotizace ve výrobě začalo v 60. letech 20. století. Vynálezem prvního průmyslového robota začalo období, kdy se ve výrobě používají roboti pro různé výrobní procesy, například lakování, svařování, obsluhu strojů a dokonce i na montáže.

Technologický pokrok vedl k rozvoji kolaborativních robotů. Jedná se o novodobé vylepšení tradičních průmyslových robotů, které jsou schopny bezpečně pracovat po boku člověka, což je jejich hlavním pozitivem. Oproti průmyslovým robotům jsou kolaborativní roboti rychlejší a pracují přesněji než lidé. Toto vedlo k rychlému rozšíření kolaborativních robotů ve výrobních halách. Zde pracují vedle lidí a přebírají úkoly, které se opakují, a jsou nebezpečné a obtížné.

Roboti u výrobních linek, kterým se říká montážní roboti, jsou jedni z nejpoužívanějších kolaborativních robotů na trhu. Montážní robot najde své uplatnění v odvětvích, která vyžadují rychlost, přesnost a vysokou úroveň čistoty, například ve farmaceutickém průmyslu.

4 možnosti, jakými se využívají kolaborativní roboti ve výrobním procesu

Montáž

Montování dílů v rámci výroby kompletních výrobků může být pro lidi únavným úkolem, který se neustále opakuje. Při montáži prováděné lidskými pracovníky jsou montované výrobky náchylnější k výskytu vad. Lidé mají větší míru chybovosti, takže je vyráběno více nekvalitních výrobků. Uvedení nekvalitního výrobku na trh může negativně ovlivnit pověst společnosti a negativně ovlivnit cílové zisky.

Použití kolaborativních robotů ve výrobě je ideální pro zvýšení přesnosti montáže a zjednodušení celého procesu. Všechny díly jsou montovány podle nejvyšších standardů, což může podpořit prodej. Použití kolaborativních robotů pro montáž ve výrobě také může redukovat počet zranění způsobených lidmi.

Technologický pokrok vedl k rozvoji kolaborativních robotů.

Výběr, balení a paletizace

Proces výběru, balení a paletizace patří mezi procesy, které ve výrobě vyžadují vysokou přesnost. Jsou to ale zároveň nákladné, pracné a pro lidi zatěžující úkoly. Za zmínku stojí také to, že lidští pracovníci jsou během manipulace se stroji v průběhu výběru, balení a paletizaci náchylní k chybám, což ovlivňuje kvalitu hotových výrobků.

Pomáhají-li ale při výběru, balení a paletizaci kolaborativní roboti, může výrobní společnost zvýšit kontrolu kvality, což může být s lidskými pracovníky obtížné. Kolaborativní roboti jsou schopni bezpečně pracovat vedle lidí, ulevují od pracovní zátěže a zároveň udržují stejnou úroveň služeb podle nejvyšších standardů.

Svařování

Svařování a pájení jsou obtížné úkony, které ve výrobních podnicích, které nezavedly automatizaci, vykonávají lidé. U těchto pracovně náročných procesů jsou nutné delší doby odpočinku, kvůli tomu jsou větší prostoje, protože si zaměstnanci berou přestávky v práci. Kvůli tomu nejsou dodržovány termíny dodávek, protože lidem trvá dokončení práce dlouho.

Prostojům v dodávkách se společnosti mohou vyhnout pomocí toho, že kolaborativní roboty využijí pro namáhavé a opakující se procesy, jako je svařování.

Manipulace s materiálem

Manipulace s materiálem se podílí na velké části ekonomiky každé země. Během manipulace jsou materiály převáženy po výrobním závodě nebo továrních halách, což je pro lidské pracovníky časově náročné a zdlouhavé.

Pro vyšší efektivitu a naplnění představ zákazníků musí výrobci proces manipulace s materiálem automatizovat.

K přemísťování materiálů v rámci výrobní haly lze využít kolaborativní roboty. Mimo jiné jsou i schopni bezpečně manipulovat s potenciálně škodlivými surovinami, díky čemuž se lidí tolik nevystavuje škodlivým látkám.

Odvětví, která zaměstnávají montážní roboty

Robotická automatizace se neustále vyvíjí, roboti se ve výrobě stali důležitou součástí na globální úrovni. Zde jsou uvedená některá odvětví, která zakomponovala roboty, aby zlepšila svou produktivitu, efektivitu a přesnost.

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl od vynálezu automatizace udělal obrovský krok kupředu. Již více než 50 let se robotika používá v procesu montážní linky a při testování výrobků.

Mnoho výrobních závodů automobilů využívá kolaborativní roboty, které umožňují lidským zaměstnancům pracovat vedle těchto robotů a urychlit tak výrobu. Protože jsou roboti flexibilní a nepotřebují odpočívat, jsou naprogramováni, aby prováděli monotónní úkoly rychle a přesně

Zdravotnictví

Zdravotnictví je jedním z průmyslových odvětví, která velice využívá pokročilou robotickou automatizaci. Kolaborativní roboti se nyní používají jako pomocníci chirurgů při operování, kde je důležitá maximální přesnost.

Z jednoho průzkumu vyplynulo, že poloautonomní chirurgický robot podal lepší výkon než lidský chirurg. Robot prováděl zákrok s větší přesností a méně poškozoval okolní tkáně. Přesnost robotů zaručuje vyšší úspěšnost při citlivých lékařských zákrocích.

Výroba elektroniky

Výrobci elektroniky museli najít způsob, jak zrychlit výrobu, ale ne na úkor kvality. To je možné pouze s pomocí automatizační techniky.

Kolaborativní výrobní roboti mohou zrychlit výrobu v továrních halách, aniž by došlo ke snížení kvality dílů nebo zabírali příliš mnoho prostoru. Elektronický výrobní průmysl využívá kolaborativní roboty, aby pomohli s různými úkoly a využívají jejich schopnosti bezpečně pracovat vedle lidských zaměstnanců.

Výroba potravin

Využití robotů ve výrobě potravin a nápojů pomáhá zlepšit kvalitu potravin tím, že odhaluje problémy ve výrobním procesu. K tomu slouží hardwarové a softwarové algoritmy pro zpracování dat a také senzory a kamery pro strojové vidění.

Využití robotiky ve výrobě potravin zajišťuje konzistentní kvalitu potravinářských výrobků a vyšší bezpečnost pro koncového spotřebitele.

Zemědělství

Zemědělský sektor využívá automatizaci ke zvýšení produktivity a snížení výrobních nákladů. Díky senzorové technologii robotů mohou zemědělci sledovat škůdce a choroby rostlin, které negativně ovlivňují výnosy plodin. Automatizované robotické systémy se používají k činnostem, jako je postřikování, prořezávání a pletí, což zvyšuje výnosy.

Závěr

Výrobní roboti mohou vaší výrobní společnosti přinést spoustu benefitů. Ačkoli menší výrobní podniky předpokládají, že automatizace robotů je drahá, investice se vyplatí.

Přestože počáteční náklady jsou vysoké, výhody, které robotika přináší, mohou výrobcům ušetřit tisíce dolarů v podobě vyšší produktivity a nižších provozních nákladů.

Kolaborativní roboti disponují větší konzistencí a zajišťují lepší kvalitu, zejména u opakujících se úloh. Jejich chování je předvídatelné a jejich pohyby jsou přesné. Díky tomu se hodí pro výrobu vysoce kvalitních výrobků, protože jsou schopni oproti lidským pracovníkům dosáhnout větší konzistence a minimálních odchylek.

Hlavní výhodou je to, že roboti nepotřebují přestávky a mohou pracovat bez střídání směn nebo jiných přerušení. Jakmile je kolaborativní robot naprogramován a vyškolen pro danou práci, zrychlují se výrobní cykly a výrobní procesy jsou efektivnější, takže pak společnosti dosahují vyšších zisků.

Příspěvky ze stejné kategorie: