Co byste měli vědět o EGR ventilu

EGR ventil je důležitý systém regulace emisí ve vozidlech. Bez EGR neboli recyklace výfukových plynů (Exhaust Gas Re-circulation) by automobily nebyli schopné zpracovat smog. EGR minimalizuje produkci oxidů dusíku.

Jakmile vnitřní teplota motoru dosáhne 2500 Fahrenheitů (kolem 1400°C), proces spalování začne produkovat NOx, neboli oxidy dusíku. Pak jsou tyto oxidy vypuštěny do atmosféry přes výfuk. Jakmile se plyny dostanou do atmosféry, nazývají se znečištění ovzduší. Proto oxidy dusíku nejsou dobrá věc. A tady do hry vstupuje EGR ventil. Byl navržen tak, aby snížil množství emisí oxidů dusíku z automobilů.

Tohle je docíleno recirkulací částí zplodin. Motory mají malé průchody mezi výfukovým potrubím a přívodem. EGR je reguluje. Když se ventil otevře, motor výfukový plyn nasaje přes EGR ventil a znovu ho zavede do procesu spalování. Důsledkem toho je to, že teplota spalování se sníží dost na to, aby byli emise oxidů dusíku udržovány na minimu.

Jakmile uslyšíte pří zrychlení vysoký zvuk, nebo zaznamenáte v motoru nepravidelný volnoběh, budete muset zkontrolovat, zda není ventil zanesen, nebo ho vyměnit. Všechny recirkulované výfukové plyny nahromadí ve ventilu uhlík, který může ventil zaseknout v uzavřené, nebo otevřené poloze.

Známky toho, že váš EGR ventil selhává

Pokud jsou nějaké problémy s EGR ventilem, mohou se objevit problémy s jeho provozem a průtokem. Následkem toho mohou být zvýšené emise a také snížený výkon. Selhávající, nebo špatný EGR ventil se obvykle projeví způsoby, které mohou řidiče na možný problém upozornit.

  • Drsný Volnoběh

Drsný volnoběh je jedním ze společných problémů nějakého problému s EGR ventilem vozidla. Není neobvyklé, že EGR ventil přestane fungovat a zasekne se v otevřené pozici. To může mít za následek recirkulaci výfukových plynů, což může způsobit drsný volnoběh i když na to nejsou vhodné podmínky.

  • Problémy s Výkonem Motoru

Jednou ze známek problému s EGR ventilem jsou problémy s výkonem motoru. Porouchaný nebo ucpaný EGR ventil může narušit poměr vzduchu a paliva, což může způsobit problémy s výkonem motoru včetně snížení akcelerace, výkonu a účinnosti spalování paliva.

  • Zkontrolujte Jestli Nesvítí Kontrolka Motoru

Dalším znakem selhávajícího nebo špatného EGR ventilu je rozsvícená kontrolka motoru. Pokud počítač zachytí problém s okruhem EGR ventilu ve vozidle, upozorní vodiče zapnutím kontrolky motoru. Kontrolka Motoru může být také zapnutá kvůli některým problémů. Doporučuje se tedy podívat se na kódy poruch.

Co můžete dělat když váš egr ventil selhává

EGR ventil je klíčový, pokud jde o emise, zejména u vozidel v státech s přísnými zákony týkajícími se emisí. Pokud si myslíte, že s EGR ventilem ve vašem vozidle není všechno v pořádku, nechte si ho zkontrolovat profesionálním mechanikem. Pomůže vám to určit, zda vaše vozidlo skutečně vyžaduje výměnu EGR ventilu.

Víte, jak funguje autobaterie? Bude proto užitečné si připomenout, jak autobaterie fungují, a stručně ukázat výhody a nevýhody některých typů, o nichž se často hovoří. Přečtěte si více …

Střešní nosiče pro automobily: naložte více vybavení. Střešní nosiče vám poskytují příležitost efektivně využít prostor, který by jinak byl zbytečný. Přečtěte si více …

Příspěvky ze stejné kategorie: